page contents
Loading...

btchaet

سایت بی تی سی هیت هم تقریبا شبیه فری بیت کوینه اما کمی متنوع تر، هم رول روزانه وساعتی میده
وهم بلیط برای قرعه کشی هفتگی پرداختش به بیت کوینه وروشهای مختلفی برای دریافت امتیازدراختیارکاربرانش قرار می ده .

btchaet

درآغازتنها کافیست کیف پول بیت کوینی خود را درمکان خواسته شده درج کرده وکلیک نمائید.برای شروع کار50 امتیازجهت چرخش گردونه به شما

تعلق خواهد گرفت ودرادامه باید از منوی ماین درسایت که ششمین گزینه از مجموع منوها هست کامپیوترراروشن گذاشته وبا استارت ماین امتیازات

جدید برای ادامه بازی برایتان کسب کند. علاوه برآن سیستم درطول هرورود جدید به صورت اتفاقی امتیازاتی به شما می دهد. درمورد کیف پول با توجه

به تحریمهای جدید ساده ترین گزینه استفاده از آپ coinomi برای ایجاد انواع کیف پول است. این آپ درگوگل پلی موجود می باشد. قبل از نصب حتما نحوه کاربا آن را مطالعه فرمائید.

 مثل نمونه زیر که با یک چرخش روی اعداد به صورت اتفاقی از 5 تا 50 عددی را به شما اختصاص خواهدداد.

برداشت از این سایت بعد از دریافت حداقل 0.035000 بیت کوین قابل برداشت خواهدبود. وقیمت آن به دلاردرطول دوره با توجه به کاهش یا افزایش 

قیمت جهانی بیت کوین متغیرخواهدبود.